Praktijkregels

Afspraken

Wanneer u een afspraak wilt verzetten of annuleren, dan vragen wij u ons dat minstens 24 uur van tevoren telefonisch te laten weten. Annuleert u een afspraak niet tijdig, dan zijn wij genoodzaakt ons tarief voor de geplande behandeling – en de kosten voor eventuele daarvoor bestelde materialen – bij u in rekening te brengen. Heeft u een afspraak op maandag staan die u moet annuleren dan dient u dit uiterlijk de vrijdag ervoor te doen. Dit kan telefonisch tot 15.00 uur en per mail tot 17.00 uur.

Ter herinnering aan de geplande afspraak, zij het de periodieke controle of een vervolgafspraak, sturen wij u een herinneringsmail, ongeveer een week voor aanvang van de afspraak. Daar waar de datum en tijdstip van de geplande afspraak nogmaals in bevestigd staat. Echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleent, dit is een extra service van ons, als u geen mail heeft ontvangen betekent dit niet dat de afspraak niet door gaat.

 

Behandelingen

Behandelingen worden alleen uitgevoerd volgens afspraak. In de regel wordt er tijdens een periodieke controle, buiten tandsteen verwijderen, geen behandeling uitgevoerd. Indien behandeling noodzakelijk blijkt, wordt hiervoor een vervolgafspraak met u gepland. Ernstige pijnklachten worden in principe ingepland op de dag dat u belt. Hiertoe hebben wij dagelijks vastgestelde tijdsblokken gereserveerd. Zo voorkomen we lange wachttijden. U wordt doorgaans met eenvoudige middelen van de pijn afgeholpen. Voor uitgebreidere nazorg of het afmaken van een gestarte behandeling wordt vervolgens een vervolgafspraak gemaakt.

Als u voor een periodieke controle komt, kan het zijn dat dit een combinatieafspraak betreft met onze mondhygiëniste / preventieassistente en de tandarts. In onze praktijk worden periodiek röntgenfoto’s genomen. In een normale situatie maken wij eens per 3 jaar bitewingfoto’s. Afhankelijk van uw gebitssituatie kan er van deze termijn afgeweken worden. In geval van pijnklachten of bij het ontdekken van bijzonderheden tijdens een periodieke controle worden doorgaans tussentijds ook foto’s genomen. Op deze manier verkrijgen wij extra informatie voor een juiste diagnose. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de periodieke controle na te komen zodat wij veranderingen en mogelijke problemen in uw mond(hygiëne) tijdig kunnen ontdekken. Als u afwijkt van deze regelmaat, kunt u zich bij problemen niet beroepen op het niet opmerkzaam zijn van de tandarts. We werken niet met een oproepsysteem, u kunt na de behandeling / controle direct een nieuwe afspraak maken.

 

Persoonlijke gegevens

Wij moeten in het bezit te zijn van uw juiste (actuele) adres-, verzekering- en telefoongegevens. Dit is onder meer noodzakelijk om declaraties op de juiste manier aan te leveren bij uw zorgverzekeraar. Als er wijzigingen zijn, dan kunt u deze direct bij de balie, schriftelijk, telefonisch of per mail aan ons doorgeven.

  • Uw medische / tandheelkundige dossier is gekoppeld aan uw burgerservicenummer.
    Dit nummer moet daarom bij ons bekend zijn.
  • Om fraude te voorkomen dient u zich aan de balie te kunnen identificeren.
  • Aan de balie maken wij een pasfoto van u en voegen deze toe aan uw patiëntenkaart.

 

Klachten en second opinion

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over uw behandelaar of over de praktijk. Deze klacht(en) kunt u melden bij de receptie. Wij streven ernaar uw klacht binnen korte tijd op te lossen. Indien u niet tevreden bent over deze oplossing en een officiële klacht wilt indienen, dan dient u een aangetekende brief naar de praktijk te sturen of zich te melden bij de officiële klachtencommissie van het KNMT.

Het aanvragen van een second opinion is altijd mogelijk. Een second opinion houdt in dat er een consult plaatsvindt bij een andere tandarts buiten onze praktijk. Tijdens dit consult vindt er een onderzoek plaats en wordt desgewenst missende informatie verzameld (bijvoorbeeld röntgenfoto’s of een pocketstatus). Deze tandarts mag echter geen behandeling uitvoeren. Gebeurt dit wel, dan is de betreffende tandarts in overtreding met de geldende beroepsregels en zal de garantie van de behandeling niet kunnen worden overgenomen door uw eigen behandelaar. De besproken problematiek en bevindingen worden altijd schriftelijk overlegd met uw tandarts.

 

Betalingen

Onze declaraties hebben we sinds 1 januari 2022 weer in eigen beheer. U ontvangt deze nota’s zoals u al gewend bent van ons. Voor informatie over nota’s kunt u bellen met 026-3620333.

 

Overige regels

Indien uw gezondheidstoestand verandert (u bent bijvoorbeeld zwanger, onder behandeling gekomen bij een specialist, hebt (andere)medicijnen voorgeschreven gekregen, of een allergie ontwikkeld), verzoeken wij u dit bij uw bezoek aan uw behandelaar te melden. Roken is binnen onze praktijk niet toegestaan. Agressief of ander ongewenst gedrag wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.

Locatie

Schellekens & van den Boomen
Beekhuizenseweg 2
6881 AJ Velp.